Moderní stavby administrativních, průmyslových, nemocničních a obchodních budov jsou vybavovány nejrůznějšími technologiemi jednotlivých profesí technického zabezpečení budov, které spotřebovávají pro svou činnost media. Systém měření a regulace si klade za cíl integrovat dostupné rozhraní těchto systémů, odčítat spotřeby spotřebovávaných medií a vytvořit jasný přehled nad aktuálním stavem objektu a jeho technologií. Získaná data je možné archivovat, vyhodnocovat, vizualizovat, detekovat poruchové a havarijní stavy a definovat příslušné reakce na ně.

Společnost zela-servis s.r.o. se zabývá návrhem a realizací systémů měření a regulace od prvních konzultací s investorem a provozovatelem přes koordinaci s jednotlivými dodavateli po konečnou realizaci.

Do BMS je možné integrovat:

 • Zařízení pro vzduchotechniku
 • Zařízení pro vytápění a chlazení staveb
 • Zařízení zpětného získávání tepla
 • Individuální řízení klima, osvětlení a zastínění v jednotlivých místnostech
 • Energocentra elektro VN a NN, plynu, tepla, chladu
 • Výtahy
 • Zařízení pro parkování automobilů
 • Systémy slaboproudých zařízení – elektronická požární signalizace, elektronický zabezpečovací systém
 • Systémy pro zajištění požární bezpečnosti
 • Docházkové a hotelové systémy
 • Bazénové technologie a wellness