Systém AquaTrip zajistí bezpečnost vašeho domova

AquaTrip systém je elektronické bezpečnostní zařízení vyvíjené společností Zela-Servis s.r.o., které v případě havárie na vodovodních rozvodech zabrání vzniku větších škod tím, že uzavře přívod vody do chráněného objektu. Kromě této ochranné funkce dokáže AquaTrip systém detekovat menší úniky vody, jako jsou protékající WC nebo dlouhodobě puštěné kohoutky a přináší tak i úsporu nákladů na vodné a stočné. Systém AquaTrip dokáže odhalit i unikající vodu z vodovodního rozvodu do konstrukce budovy například dřevostavby.

Systém AquaTrip je možné instalovat i do průmyslových objektů.

  • Monitoring stavů konstrukcí (dřevostavby, zděné konstrukce)
  • Monitoring a detekce poruch na vodovodním potrubí
  • Ochrana rekreačních zařízení v zimním období (zamrzání potrubí)
  • Záznam dat v kontrolovaném prostředí (sklady potravin, laboratoře, sklady materiálů) export dat do externích databází MS-SQL, MYSQL
  • Řízení klimatických podmínek v kontrolovaném prostředí (sklady potravin, sklady materiálů)
  • Detekce poruch izolací v koupelnách a sociálním zařízení
  • kontrola vlhkosti v konstrukcích dřevostaveb
  • Kontrola prostředí v rozvodnách NN, VN
  • Kontrola prostředí v kabelových kanálech

Systém AquaTrip již hlídá 91 objektu po celé české republice.

.

Základní sada AquaTrip Light

1 x Řídící stanice v rozvaděči s akumulátorem, 1 x informační vodoměr 3/4, 1 x elektronický kulový kohout, 6 x senzor vlhkosti,1 x záplavový senzor, 50 m komunikační kabel, 1 x Instalace při výstavbě budovy, 1 x oživení systému po dokončení stavby, doprava do 50 km od centra Prahy.

Technické specifikace komponent naleznete na stránce “Dokumentace AquaTrip“.

22 790 Kč bez DPH

Poskytujeme záruku na systém AquaTrip v trvání pěti let

Pro individuální kalkulaci nás neváhejte kontaktovat na telefonním číslo +420 799 797 633, můžete také využít kontaktní formulář.

.


AquaTrip Light se skládá ze čtyř základních součástí

Řídicí stanice, která vyhodnocuje data z vodoměru a senzoru vlhkosti (dodávané v připravené rozvodnici se záložním akumulátorem)

Senzor vlhkosti (Pro zabudování do konstrukcí dřevostaveb)

Vodoměru s pulsním výstupem (Vyhodnocování průtoku vody potrubím)

Kulového ventilu s elektro pohonem, který na základě pokynu řídicí stanice v případě havárie automaticky uzavře přívod vody a zabrání tak vzniku větších škod.

Řídicí stanice

Řídicí stanice systému AquaTrip vyhodnocuje informace dodávané vodoměrem a instalovanými senzory. Řídicí stanici je možné dle požadavků zákazníka například napojit na systém pultu centrální ochrany (PCO), řídící stanice může být vybavena GSM modemem pro komunikaci pomocí SMS v případě havárie vodovodního systému upozorní uživatele, či je možné nakonfigurovat přepínání doby slabého a silného odběru vody. Dále je možné nakonfigurovat notifikační emaily o aktuálním stavu systému a nemovitosti například vlhkost v zakládacích trámech dřevostavby, týdenní odběr vody z vodovodního řadu. Systém AquaTrip je možné dovybavit grafickým displejem HMI, kde uživatel uvidí reálné hodnoty s vývojem v čase na přehledných grafech. Systém je v základu vybaven záložním akumulátorem pro případ výpadku napájení v budově, aby byla zajištěna ochrana nemovitosti i v nepředvídaných situacích. V případě přerušení přívodu napájení je uživatel informován SMS zprávou či emailem.

Srdcem systému AquaTrip je programovatelný automat od společnosti Rievtech Electronic


Senzor vlhkosti a teploty

Druhým konstrukčním prvkem systému AquaTrip je senzor vlhkosti a teploty. Instaluje se na kritická místa kde hrozí nenávratné škody způsobené vodou. Vyhodnotí-li řídicí stanice vlhkost nebo teplotu nad nebo pod nastavenou mez upozorní uživatele pomocí SMS či e-mailu na možné riziko havárie, uzavírací ventil automaticky uzavře přívod vody do vodovodních rozvodů a zabrání tak možným škodám na majetku, které by jinak vytékající voda způsobila.


Vodoměry s elektronickým výstupem

Vodoměry s elektronickým výstupem (generátorem impulsů) slouží jako zdroj dat o průtoku vody pro řídicí stanici AquaTrip. Informační vodoměr se montuje na přívodní potrubí co nejblíže za fakturační vodoměr. Vodoměr monitoruje průtok vody potrubím, který pak vyhodnocuje řídicí stanice a podle uživatelského nastavení jej povoluje jako běžný odběr, nebo zastavuje jako odběr havarijní. Součástí vodoměru je kabel pro připojení k řídicí jednotce.


Uzavírací ventil

Čtvrtým a neméně důležitým konstrukčním prvkem systému AquaTrip je uzavírací ventil. Instaluje se na přívodní potrubí za fakturační vodoměr a informační vodoměr. Vyhodnotí-li řídicí stanice odběr vody jako únik nebo havárii, uzavírací ventil na její pokyn automaticky zavře přívod vody do vodovodních rozvodů a zabrání tak možným škodám na majetku, které by jinak vytékající voda způsobila.